Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterin pitäjä:

Icefox Oy (y-tunnus 2407092-7), Piispantilankuja 4, 02240 ESPOO, icefox(at)icefox.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Janne Ylä-Viteli, icefox(at)icefox.fi

3. Rekisterin nimi:

Icefox asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Yhteydenpito asiakkaiden kanssa: tarjouspyyntöihin ja kyselyihin vastaaminen, tilaukset, reklamaatiot, tuotteiden lähettäminen, laskutus, mahdolliset palautekyselyt.

5. Rekisterin tietosisältö:

Tiedot merkitään rekisteriin (laskutusohjelman asiakastietokanta) siinä vaiheessa, kun asiakkaat ovat tehneet tilauksen ja se laskutetaan. Asiakkaista on rekisterissä eri määrä tietoja. Joistakin ei ole kuin nimi, ja mahdollisesti paikkakunta. Niiltä asiakkailta jotka haluavat tuotteet postitettuna, tarvitaan myös osoite (tai tieto, mihin paketti toimitetaan) sekä puhelinnumero tai sähköpostiosoite saapumisilmoitusta varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriin merkityt tiedot saadaan suoraan rekisteröidyltä itseltään. Joissakin tapauksissa (yritysasiakkaat) saatan etsiä laskutusta varten tarkentavia tietoja (y-tunnus) yrityksen omilta internet-sivuilta tai esim. ytj:stä googlen avulla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta.

8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaamisen periaatteet:

a) manuaalinen aineisto: Joitakin asiakkaiden tietoja (nimi, yhteystiedot) voi olla kirjoitettuna paperille tuotteen kaavojen/teko-ohjeiden/mittojen yhteyteen. Nämä paperit säilytetään lukitussa tilassa. Suurimmasta osasta asiakkaista manuaalisia tietoja ei ole lainkaan.

b) ATK:lla käsiteltävä aineisto: Asiakasrekisteri, on tietokoneella, joka on suojattu salasanalla, jonka tietää vain rekisterinpitäjä. Tietokoneessa on aina ajan tasalla oleva tietoturvaohjelmisto.

10. Tarkastusoikeus:

Rekisteriin merkityllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä rekisterissä on. Nämä tiedot halutessaan tulee rekisteröidyn esittää pyyntö sähköpostitse osoitteeseen icefox(at)icefox.fi

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Mikäli rekisteristä löytyvät tiedot ovat virheellisiä (vanhentuneita, esim. vanha osoite), on rekisteröidyllä oikeus vaatia tiedon korjaamista. Tiedon korjaamisvaatimus tulee esittää sähköpostitse osoitteeseen icefox@icefox.fi

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

‚ÄĚHenkil√∂tietolain 30 ¬ß:n mukaan rekister√∂idyll√§ on oikeus kielt√§√§ rekisterinpit√§j√§√§ k√§sittelem√§st√§ h√§nt√§ itse√§√§n koskevia tietoja suoramainontaa, et√§myynti√§ ja muuta suoramarkkinointia sek√§ markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkil√∂matrikkelia ja sukututkimusta varten."

Evästekäytäntö

Mitä evästeet ovat?

Eväste on dataa, jonka web-palvelin tallentaa käyttäjän laitteelle. Selain lähettää tiedon takaisin kyseiselle palvelimelle joka pyynnön yhteydessä.
Lue lisää: wikipedia

Käyttämämme evästeet

K√§yt√§mme sivuston analysoinnissa Google Analytics ‚Äďpalvelua. Google Analytics on ilmainen verkkosivujen k√§vij√§seurantaan tarkoitettu tietokoneohjelma, jota k√§ytet√§√§n WWW-selaimen v√§lityksell√§. K√§vij√∂ist√§ ker√§tyt tiedot tallennetaan Googlen palvelimelle, josta niist√§ koottuja tilastoja voidaan tutkia Analytics-ohjelmaan kirjautumalla.
Lue lisää: Google Analytics

Mihin käytämme evästeitä

Evästeidän käytöllä pyrimme kehittämään palveluitamme.

Evästeiden poistaminen

Voit halutessasi est√§√§ ev√§steiden k√§yt√∂n tai poistaa selaimeesi tallennetut ev√§steet.
Lue lisää: Chrome, Windows Explorer, Firefox, Safari